Breathwork werkt..jpg

* Inspirare is gestopt met individuele Breathwork sessies* zowel zakelijk als particulier.

Breathwork is een dynamische ademhaling. Deze vorm van superademen werkt bewustzijnsverruimend op elk niveau. Op emotioneel, mentaal, fysiek en spiritueel niveau.

Je inzicht en overzicht vergroot zodanig dat je zelf de dieperliggende oorzaken van bepaalde patronen doorziet. Ook je emoties en gevoelens worden op diep niveau herkend en verwerkt. 

Breathwork is transformational breathing, een vorm van superademhaling, een krachtig hulpmiddel om je leven positief te veranderen. Breathwork transformeert, geeft je inzicht, kracht en ruimte! Een snelle directe manier om te transformeren, om te zijn wie je bent!

Breathwork bevordert je gezondheid en welbevinden op zowel mentaal niveau, als ook op emotioneel, fysiek en spiritueel niveau.

Breathwork heeft vele toepassingsmogelijkheden, o.a. de ontwikkeling van zelfbewustzijn, het weten, voelen en zien wordt helder o.a. door het loslaten van emotioneel beladen herinneringen, het identificeert waar je emotionele `pijn` (je stresstriggers) zitten.

 

 

 
behandeltafel of matrasje.jpg

Hoe . . .

Een breathworksessie wordt liggend gedaan op de behandeltafel of een matrasje.Het breathwork zelf duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. Het zal per keer verschillen wat nodig is.

 

Gevoelens en de dynamiek van reacties

                     

Gevoelens bestaan uit energie en ons vermogen om te voelen is een functie van het stromen van energie.
Onze grootste energiebron is adem, en onze energiestroom wordt voornamelijk bepaald door de manier waarop wij op ieder gegeven moment ademen. Dit onderlinge verband tussen adem, energie en gevoelens is een primair element in ons leven - is wezenlijk fundamenteel voor de manier waarop wij onszelf ervaren en voor ons creatieve vermogen. De sleutel tot het losmaken van de volle creatieve kracht van ons gevoel ligt in het leren door middel van de adem de vrije, brede stroom van energie bewust te ondersteunen. Helaas leren wij nu juist om precies het tegenovergestelde te doen.

Herinner je hoe je ademt wanneer je erg droevig bent, maar je best doet om niet te huilen. Je gaat dan je adem inhouden, maakt hem heel ondiep en houdt het bewegen van vooral het bovenste deel van je borstkas tegen. Je zult ook je lippen stijf opeen trachten te houden, waardoor je de luchtstroom van iedere uiting van droefheid afsnijdt, hoewel anderen wellicht je kin zien trillen.

Herinner je nu hoe je ademt wanneer je je best doet om niet boos te worden op iemand van wie je houdt. Weer wordt de adem strak onder controle gehouden en verkrampt, wat meestal samengaat met spanning in de zonnevlecht, stijve verkrampte spierbundels langs schouders en nek, opeengeklemde kaken en gefronste wenkbrauwen. Je moet deze spanning eens bewust opwekken wanneer je je goed voelt en dan proberen te ademen. Je zult bemerken dat je niet vrij kunt ademen als je zo verkrampt bent.

Herinner je nu hoe je ademt wanneer je je best doet om niet te lachen op een ongeschikt moment. Je spieren raken nog meer gespannen en je adem wordt nog meer onderdrukt. En herinner je hoe je een ontzettend spannende horrorfilm uitzit. Of verwacht dat je van de dokter slecht nieuws zult horen. Of bij de tandarts in de stoel zit. Of te laat bent en vastzit in de spits. Of kijkt naar het slot van een enorm spannende sportwedstrijd. Of -  opwinding probeert te onderdrukken.

Als we eenmaal op onze adem beginnen te letten, en vooral tijdens momenten van heftige emoties, valt het ons op dat we de vrije ademstroom d e h e l e t i j d tegenhouden en inhouden - dat het spannen van het lichaam en het inhouden van de adem inderdaad de meest fundamentele en automatische menselijke reactie is op krachtig opkomende gevoelens.

Wij doen dat omdat dit een doeltreffende korte-termijn-strategie is om met ongewenste gevoelens om te gaan. Gevoelens bestaan uit energie, en energie stroomt door middel van de adem. Als wij overstroomd worden door gevoelens die wij niet willen kunnen wij het gevoel tegenhouden door de energiestroom tegen te houden - door onze adem tegen te houden.

Telkens wanneer wij onze adem ook maar even inhouden, verminderen wij de energiestroom door alle niveaus van het zelf. Wanneer wij het energievolume -laagdraaien -, schakelen wij ons gewaarzijn van onze gevoelens uit.


Aangezien adem leven is, is deze korte-termijn-oplossing voor ongewenste gevoelens langzame zelfmoord - een onbewuste keuze om minder te voelen en minder dan volledig te leven.

Bronvermelding: `Ademen`van Michael Sky, Uitgeverij Kosmos, Utrecht/Antwerpen.

 

Breathwork is een krachtige en natuurlijke methode.