Familie: de 1e groep in je leven waartoe je behoort.

Familie- en Organisatie Opstellingen

'Wanneer ik zonder angst verwoord wat ik waarneem, ook al choqueer ik   daar anderen mee, dan moeten ze wel wakker worden en gaan nadenken over hun   eigen standpunt, over hoe zij de dingen zien. In je eigen ziel bevindt zich   de autoriteit die volgen moet. Wakker worden is de beste bescherming tegen   manipulatie. Mensen helpen om in alle oprechtheid hun eigen ervaringen te   raadplegen is veel en veel beter dan hun gedachteloze instemming krijgen.' -   Bert Hellinger -

 

De natuurwetten: dynamieken en symptomen in families en organisaties

Hellinger ontdekte dat er drie basisprincipes (natuurwetten) in systemen   werkzaam zijn.

Dit zijn de wetten van :

1. Binding: iedereen heeft recht op een plek in het systeem

 2. Volgorde: elke plek staat in een rangorde ten opzichte van elkaar

 3. Geven en Nemen: geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn.

 Wanneer om een of andere reden een of meer van deze wetten in een systeem in   de knel komen, ontstaan een aantal dynamieken. De richting van die dynamieken   is zodanig dat herstel van evenwicht in het systeem wordt nagestreefd en het   voortbestaan van het systeem wordt veilig gesteld. Daarbij heeft het systeem   ook een historisch besef.

Bekende dynamieken zijn:    

- je stellen boven een ander

 - iets dragen voor iemand anders in het systeem

- iemand volgen die uit het systeem gestoten is

 - ik doe het in jouw plaats

 - iemand beschermen tegen weggaan

  - de opgaven van iemand anders vervullen

 

Vanuit deze dynamieken ontstaan sympomen bv

 

- teveel of te weinig verantwoordelijkheid nemen

 - angst voor afkeuring

 - jezelf wegcijferen

 - onzichtbaar zijn

 - controle moeten hebben

 - grenzen niet goed afbakenen

 - aan kracht verliezen

 - gebrek aan leiderschap

 - doelen niet halen

 - hoog verloop in de organisatie

 - conflicten tussen medewerkers

-  management of afdelingen

 - gebrek aan koers en richting

 In de praktijk zijn de symptomen dagelijks te ervaren. Vanuit de symptomen   komen met behulp van een opstelling de onderliggende dynamieken aan het   licht. Zo kunnen oplossingen in beeld worden gebracht die het systeem   ontspannen waardoor het weer in overeenstemming met de natuurwetten kan   komen. Hierdoor zal de energie weer kunnen stromen en mensen in hun kracht   komen om hun opgaven in de relatie, het gezin, de familie, de organisatie of   andere groep te vervullen.

 

Liefde, energie en kracht stromen weer

De begeleider zoekt stap voor stap naar een beeld van een systemisch   evenwicht waar een toestand van balans wordt ervaren. In die nieuwe   opstelling kan de client een mogelijke helende optie zien en voelen. In deze   fase van de opstelling kan de client het nieuwe beeld en gevoel in zich   opnemen en de oude persoonlijke werkelijkheid veranderen.

Er worden   oplossingen in beeld gebracht die het systeem ontspannen zodat liefde,   energie en kracht weer kunnen stromen.

 

De opstelling

In het doen van de opstellingen -het neerzetten in de ruimte- worden   verstoorde verhoudingen zichtbaar en ontstaat er een zichtbaar patroon waarin   de spanningsvelden tussen de leden zich openbaren. Door de deelnemers   letterlijk een andere plek in de ruimte in te laten nemen verandert de   dynamiek en kunnen de mensen in het systeem gezonder functioneren.

Deze   beweging en dit beeld is voor de client vaak al genoeg om het proces van   heling zijn werk te laten doen om uiteindelijk los te komen van de emotionele   verstrikkingen.  

In een opstelling worden -op basis van de vraagstelling van de client- vanuit   het publiek representanten van de leden van het systeem van herkomst (soms   meerdere generaties terug) door de client in de ruimte neergezet.

Een van de   bijzondere (en niet te verklaren) kenmerken van een opstelling is dat de representanten   gevoelens en gedachten hebben die vaak nauw overeenkomen met degene die zij   in de opstelling representeren. Gaande de opstelling worden soms zaken als   het lot, een land van herkomst of het geheim neergezet. In   organisatieopstellingen kunnen ook representanten van bijvoorbeeld de raad   van bestuur, de directie, het managementteam, de collega's, de klanten en   zelfs ook meer abstracte zaken als het product of het doel worden neergezet.  

De begeleider leidt de opstelling en vraagt de representanten de eigen   problemen en bedoelingen te vergeten en zich alleen maar te richten op de   gevoelens en gewaarwordingen die ontstaan terwijl ze verplaatst worden,   oplossende uitspraken worden gedaan of elementen aan de opstelling worden   toegevoegd.   Het werkt het beste als de representanten daarbij zeggen wat ze echt voelen,   zonder er bewust bij na te denken hoe ze zich op die plaats zouden behoren te   voelen.

 

Het werk van Bert Hellinger

Het wordt steeds duidelijker dat veel persoonlijke- en   organisatieproblemen een systemische oorzaak hebben. Het systemisch werk   heeft zijn oorsprong in de systemische familietherapie van Bert Hellinger.   Deze methode maakt verstoorde verhoudingen binnen familiesystemen zichtbaar   en brengt ze in kaart. Immers, ons hele leven zijn we lid van groepen waar   als het ware de dynamieken, verstrikkingen en symptomen van ons systeem van   herkomst in onszelf blijven doorklinken. De manifestatie van onze persoon in   het nu heeft dan ook alles te maken met de manifestatie zoals we die hadden   in ons gezin van herkomst. Volgens Hellinger is de essentie van dit werk om   anderen te helpen om te onderscheiden wat de ziel wil en wat zij nodig heeft   in tegenstelling tot de sterke druk die uitgaat van sociale conditionering,   religieuze vooroordelen en politieke ideologieen