Algemene voorwaarden

1. Annuleren

Het kan zijn dat je onverwacht verhinderd bent en de afspraak moet afzeggen.

- Je  dient je afspraak uiterlijk 24 uur van te voren altijd telefonisch te annuleren!!  

- Tot  2 dagen voorafgaand aan de afspraak kan ook via e-mail met ontvangstbevestiging! 

Indien je dit in minder dan 24 uur doet of je je afspraak vergeet af te zeggen, ben ik genoodzaakt de sessie alsnog in rekening te brengen. De voor jou gereserveerde tijd had voor iemand anders kunnen zijn.

 

2. Verantwoordelijkheid

Onder alle omstandigheden, ben en blijf je zelf verantwoordelijk, voor de manier waarop je met de nieuwe inzichten en nieuwe kennis omgaat.

Inspirare Trainingen is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk, voor effecten positief dan wel negatief, voortvloeiend uit de keuzen en acties, die gemaakt of gedaan worden, door jou als cliënt/cursist, noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van de sessies, training of cursus.

 

3. Copyright

Het maken van kopieën, screenprinting of een andere vorm van dupliceren van deze website of delen daarvan, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Inspirare Trainingen.

Making copy's by means of photocopy, screenprinting, or any other duplication of our website or parts there of is prohibited without written permission from Inspirare Trainingen.

 4. Geldigheid

De training (bestaande uit 10 wekelijkse sessies)  hebben een geldigheid van maximaal een half jaar, vanaf de datum van de eerste sessie. Zes maanden na die eerste datum, vervalt de aanspraak op  de training.